• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่

  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ 337 บ้านแอ่นใหม่  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านแอ่น  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านแอ่นวิทยาคาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2466  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเมื่อวันที่  3  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2482  ด้วยทุนทรัพย์ของราษฎรร่วมกันบริจาค  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  6  โดยมี  นายจันทร์  พงษ์สุวรรณ  เป็นครูใหญ่คนแรก

  วันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2495  นายปลวก   กันธิยะ  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดบ้านแอ่น  พระอธิการแก้ว  พรมเสโน  คณะครู  และราษฎร  ได้พร้อมใจกันบริจาคเงินและแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่สอง  และเปิดทำการใช้ในวันนี้

  ปี พ.ศ. 2505  ได้รับอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง  แบบ  ป.1  จำนวน  6  ห้องเรียน  โดยการบริจาคทุนทรัพย์และแรงงานของราษฎร  และใช้งานมาจนกระทั่งราษฎรทั้งหมู่บ้านต้องหนีจากน้ำท่วม  จึงได้ย้ายอาคารเรียนมาด้วย  โดยมาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หมู่บ้านดงถ่าน  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2507 มีนายประสิทธิ์ งอกลาภ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ก. ตึก  จำนวน  4  ห้องเรียน  และบ้านพักครู  1  หลัง  สิ้นค่าก่อสร้าง  13,980.00  บาท 

  ปี พ.ศ. 2516  นายอนันต์  จินทะ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  จำนวน  2  ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณโครงการ  กศช.  มาขุดสระน้ำ  และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง 

  ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  ปี พ.ศ. 2527  นายสถิต   ไชยรังสี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 25  นายสุทธิพงษ์  จันทพันธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 23  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2542  นายวัลลภ  เครือกิจ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 2   เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 นายเอกกมล เยาวนา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553  นายธณากร คุณาธรรม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  นางอรทัย  ยศเมธา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและแรงงานจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:43:41 น.

โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0926595369 อีเมล์: annmaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุบล ดวงต๋า โทรศัพท์: 0843645676 อีเมล์: aewwy19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]