• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่

  1.      นายประสิทธิ์                ปูสัญจร                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธารกรรมการ

  2.      นางสุจิตตราพร            ณะวรรณติ๊บ           ผู้แทนผู้ปกครอง                                                กรรมการ

  3.      นางพัทรมน                 ยอดใจ                   ผู้แทนครู                                                            กรรมการ

  4.      นายสมบูรณ์                ผัดหล้า                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                            กรรมการ

  5.      นายสนทยา                พรหมเสน               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      กรรมการ

  6.      นายจื้น                        วันโย                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                                   กรรมการ

  7.      พระณัฐวัตร                  คุณสวโร                ผู้แทนองค์กรศาสนา                                           กรรมการ

  8.      นายขจร                       จันทร์ต๊ะมา            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                       กรรมการ

  9.      นางสาวสายรุ้ง              เสมอ                 ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:43:41 น.

โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0926595369 อีเมล์: annmaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุบล ดวงต๋า โทรศัพท์: 0843645676 อีเมล์: aewwy19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]