• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. พระครูพินิจปัญญาธร
  2. พ่อหลวงยุทธนา  สละตัน
  3. พ่อหลวงสุทัศน์  ใจรำปัน
  4. พ่อหลวงอุดม  ทิพย์ดวง
  5. พ่อหลวงติ๊บ  พรมพิงค์
  6. พ่อหลวงพิภพ  กันทะนีย์
  7. พ่อหลวงประยูร  กันทะจันทร์
  8. ด.ต. ณรงค์  ทิพย์ดวง
  9. พ่อคำ จินดา
  10. ส.ท. อรทัย  พรมใหม่
  11. คุณจันทนา  ชินายี
  12. ส.ท. ณรงค์เดช  สอนปันดิ
  13. พ่อหลวงสุมิตร  พิมสาน
  14. นายฉัตรินทร์  ศิริ
  15. นายอนัน  เมืองบัวผัน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:25:27 น.

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-457021 อีเมล์: sdy_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: tanonchai mukploy โทรศัพท์: 053457021 อีเมล์: tanonchai@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]