โรงเรียนแม่แจ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายพยุงศักดิ์         ก้อนแก้ว                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการ

  นายมณเฑียร        รู้เที่ยง                     ผู้แทนศิษย์เก่า                       รองประธานกรรมการ

  พระครูอภิวัฒน์สวัสดิการ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายกอนแก้ว         ริยะนา                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายพิมล                                อาจใจ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายสมเด็จ             ชุ่มศักดิ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายวิจิตร               กูลเรือน                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายประมวล         ฟองตา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายธวัช                 สมวถา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นายพัฒนา            พิทาคำ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  นางพิมพา              กาพย์ไชย               ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  บาทหลวงเอกพล  ไชยรา                     ผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

  พระครูวีรกิจสุนทร                                 ผู้แทนศาสนา                         กรรมการ

  นายอนุวัตร            บุญอินทร์               ผู้แทนครู                                 กรรมการ

  นายธวัช                 นะติกา                   ผู้อำนวยการโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:23:27 น.

โรงเรียนแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-485104 อีเมล์: maechaem@secondary34.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรุติ สิทธุวานนท์ โทรศัพท์: 0963325496 อีเมล์: kruniruth@maechaem.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]