โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตั้งอยู่ เลขที่ 132 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว กิโลเมตรที่ 41 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53 ไร่ 4 ตารางวา ให้บริการการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีเขตพื้นที่บริการ ตำบลแม่หอพระ และพื้นที่บริการร่วมคือตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า และตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว และบางส่วนของตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด

              โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยนันท์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนแรก      

              ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครู-อาจารย์ จำนวน  15  คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3  คน  โดยมีนายไพโรจน์ ศิริ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:10:20 น.

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5396-7004 อีเมล์: maehopraschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แววเดือน มุนินทร์ โทรศัพท์: 0861980284 อีเมล์: waewduen_819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]