• อำนาจหน้าที่
 • 1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
  2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
  3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
  4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
  5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
  6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
  7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-15 10:11:00 น.

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@sarapee.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]