• อำนาจหน้าที่
 • 1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
  2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
  3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
  4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
  5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
  6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
  7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิไกร วรรณการ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปริยา บุญตัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจรรยา มุกลีมาศ

 • นายธีระศักดิ์ โพธินามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,531
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]