• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสารภี สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

  ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้ติดต่อซื้อที่ดินที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  จากนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เป็นเงิน 1,750,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งโรงเรียน

  และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2521 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1) จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 3 ห้องเรียน

  โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมีนายวิโรจน์ นามบุรี

  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก มีครู 14 คน และนักเรียน 256 คน

  ต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 จึงได้ย้ายเข้ามาทำการสอนในบริเวณที่ดินของโรงเรียน และได้ถือวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-15 10:11:00 น.

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@sarapee.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]