• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว ประธานกรรมการ
  2. นายปิติ ดัชนีย์ ผู้แทนผู้ปกครอง
  3. ว่าที่ร.ต.ธนพล พัฒนผล ผู้แทนครู
  4. นายวิโรจน์ ลาปัน ผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายศรีบุตร หน่อปัน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นางหฤทัย พลารักษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระครูสาธร กิจโกศล ผู้แทนองค์กรศาสนา
  8. พระปลัดธนวัฒน์ อภิวัณโณ ผู้แทนองค์กรศาสนา
  9. นายรักษ์ ติยานัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. พล.ต.ต.สนาม คงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล ผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นางกัลยาณี ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายโกวิท จิวหานัง ผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นายบัณฑิต ลุงต๋า ผู้ทรงคุณวุฒิ
  15. ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-15 10:11:00 น.

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@sarapee.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]