• ข้อมูลศิษย์เก่า
  • พิมพ์ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • “โรงเรียนสารภีพิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างคนดี มีคุณภาพสู่สากล”

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-21 11:46:34 น.

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]