โรงเรียนสองแคววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •     โรงเรียนสองแคววิทยาคมตั้งขึ้นโดยสภาตำบลสองแคว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล ตั้งอยู่ตำบลสองแคว อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังเชียงใหม่ 45 กิโลเมตร เนื้อที่ของโรงเรียนได้จากการบริจาคของประชาชน ในท้องถิ่นและการยกประโยชน์ให้ของกรมทางหลวง รวมเนื้อที่จำนวน 79 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน คือนายอำนวย   กาบวัง (กำนันตำบลดอยหล่อ) พร้อมด้วยคณะสภาตำบลสองแควในขณะนั้นร่วมกับ นายเดชา   เลาวนานนท์  พระราชิสิทธาจารย์  (เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) และผู้ใหญ่บ้านในตำบลทุกคนใช้เงินบริจาคสภาตำบล และพระราชสิทธาจารย์สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โดยมีนายสนอง   นุ่มรักแย้ม  เป็นครูใหญ่คนแรก

       ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอดอยหล่อ ซึ่งได้แยกการปกครองจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ตำบลยางคราม และตำบลสันติสุข ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเขตแห้งแล้งสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง เนื้อที่เพาะปลูกมีน้อย ประชากรใน กิ่งอำเภอดอยหล่อยังมีฐานะ ยากจนอยู่มาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง บางส่วนมีอาชีพเกษตรกรรม อาทิเช่น ทำสวนลำไย ไร่ แคนตาลูปและพืชสวนตามฤดูกาล ในเขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จำนวน 17 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-2 จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-3 จำนวน 3 โรงเรียนและโรงเรียนที่่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3-4 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนสันติสุข และโรงเรียนสองแคววิทยาคม

     

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-02 14:32:03 น.

โรงเรียนสองแคววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 052080838 อีเมล์: songkwaewit@secondary34.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง โทรศัพท์: 0871775723 อีเมล์: thunsri2424@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]