โรงเรียนบ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายณรงค์ อินทุวัน     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  พระสามารถ สุชาโต   คณะกรรมการด้านผู้แทนศาสนา

  นายบุญทวี ทันวัน    คณะกรรมการด้านผู้แทนองค์กร

  นายวริศรา ไชยสมภาร  คณะกรรมการด้านผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  นายสง่า ตีวงค์  คณะกรรมการด้านผู้แทนผู้ปกครอง

  นายสุเทพ  มหาวงค์ คณะกรรมการด้านผู้แทนศิษย์เก่า

  นางวรัญญา  แก้วมณี คณะกรรมการด้านผู้แทนองค์กรชุมชน

  นางอรอุมา  อุดหนุน  คณะกรรมการด้านผู้แทนองค์กรครู

  นายสวง กองจักร กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 15:11:17 น.

โรงเรียนบ้านแม่แนต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 0961752699 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา เจนสว่าง โทรศัพท์: 0939709769 อีเมล์: lalitajensawang0@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]