โรงเรียนบ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงภาวิณีย์ วังวงค์  ประธานสภานักเรียน

  เด็กชายวริทธิ์ ตีวงค์ รองประธานสภานักเรียน

  เด็กชายอัครพล พรหมมาลา เลขานุการ

  เด็กหญิงนวมล เนื่องนิยม  ประชาสัมพันธ์

  เด็กชายรติพงค์ ศรีสุราษ เหรัญญิก

  เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุดคุ้ม  กรรมการ

  เด็กหญิงสุกัญญา บรรตา  กรรมการ

  เด็กชายนวภัทร คำสนิท  กรรมการ

  เด็กชายอรรถพล  แก้ววงค์ก้อน กรรมการ

  เด็กชายรัฐพล มูลศรี กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 15:11:17 น.

โรงเรียนบ้านแม่แนต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 0961752699 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา เจนสว่าง โทรศัพท์: 0939709769 อีเมล์: lalitajensawang0@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]