โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลด้านการบริหาร

  โรงเรียนวชิรป่าซางแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย  ได้แก่
       1)  ฝ่ายบริหารงานบุคคล                      จำนวน  10  งาน
       2)  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ                   จำนวน  11  งาน
       3)  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ             จำนวน     8  งาน
       4)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                      จำนวน    9  งาน
       5)  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน         จำนวน    8  งาน

  แผนภาพ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  b6iEd0.jpg b6iOKu.jpg


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-14 10:13:07 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]