โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
             โรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ มีการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญาของโรงเรียน      
              สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ       ผู้ใฝ่ในการศึกษา  คือ  ผู้เจริญ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:37:27 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]