โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
           โรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ มีการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาของโรงเรียน      
            สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ       ผู้ใฝ่ในการศึกษา  คือ  ผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:37:27 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์

 • นางสาวชุติมา เจริญผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,081
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555373 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]