• ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2521  โดย นายแก้ว  ปาปวน  ประธานสภาตำบลน้ำดิบ เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับครูและคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า โรงเรียนเหล่าดู่  โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว ติดต่อประสานงานการจัดตั้ง โดยได้รับบริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียน 54 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา  มีราษฎรร่วมบริจาคจำนวน 14 ราย  เป็นโรงเรียนประจำตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน และได้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียน 107 คน (ชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้อง) มี นายสมพงษ์  ญาณตาล  อาจารย์ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

               ปัจจุบันโรงเรียนมีนายประดิษฐ์  วังพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู และบุคลากร จำนวน 36 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 346 คน”


        

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-07 11:23:27 น.

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053508546 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โทรศัพท์: 0988049261 อีเมล์: bloodystonehead@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]