• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ที่มา

  ตำแหน่ง

  1.        

  นายมงคล  หมื่นอภัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประธานกรรมการ

  2.        

  นายจรัญ  ดวงสะเก็ด    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  3.        

  นางสาวสายสุนีย์  แสงเขื่อนแก้ว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  4.        

  นายสาทิตย์  ศรีกุุณะ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  5.        

  นายศักดิ์ชัย  ทันใจ       

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  6.        

  นายศราวุธ  หาญขว้าง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  7.        

  นางณัฐธิดา  ศรีกุณะ     

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8.        

  นายชัยพร   ดวงคำ      

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  9.    

  นายวิเชียร  ศรีกุุณะ

  ผู้แทนผู้ปกครอง 

  กรรมการ

  10.    

  นางสาวเบญจวรรณ  ชายน้อย

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  11.    

  พระครูเมธานันทกิจ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  12.    

  พระครูปลัด ทะนง วงค์สายะ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  13.    

  นายเทวิน  จอมพันธ์

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  14.    

  นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  15.    

  นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์                  

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-07 11:23:27 น.

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053508546 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โทรศัพท์: 0988049261 อีเมล์: bloodystonehead@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]