• ข้อมูลผู้บริหาร
 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย ประดิษฐ์    วังพฤกษ์
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
  โรงเรียน : น้ำดิบวิทยาคม  
  โทรศัพท์ : 0819927645 
  อีเมล์ :  

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : กศ.บ. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  

  ผลงานดีเด่นนายประดิษฐ์  วังพฤกษ์

   

  ลำดับ

  หน่วยงาน

  ผลงาน/รางวัล

  วันที่รับรางวัล

  เอกสาร
  อ้างอิง

   

  กระทรวงศึกษาธิการ

  นายประดิษฐ์    วังพฤกษ์  รางวัล     เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับทอง 

  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

   

  ประกาศ

  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

  ๙ พ.ค.๒๕๖๒

  เกียรติบัตร

  กระทรวงศึกษาธิการ

  นายประดิษฐ์    วังพฤกษ์  รางวัล     รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

  สาขาคุณธรรม

  ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑

  เกียรติบัตร

  กระทรวงศึกษาธิการ

  นายประดิษฐ์    วังพฤกษ์  รางวัล     เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเงิน 

  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

  ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

  ประกาศ/เกียรติบัตร

  คณะลูกเสือแห่งชาติ

  นายประดิษฐ์    วังพฤกษ์  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

  ๑ ก.ค. ๒๕๖๐

  ประกาศ/เกียรติบัตร

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-07 11:23:27 น.

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053508546 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โทรศัพท์: 0988049261 อีเมล์: bloodystonehead@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]