โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความเสมอภาค

  2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียนและท้องถิ่น

  3.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้เต็มศักยภาพและมีความปลอดภัย

  4.  พัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทุกประเภท

  5.  ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:19:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแคทรียา หลักมั่น
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจินตนา หิรัณณกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภัทรภรณ์ ฤทธิรุดเร่งพล

 • นางสาวพิมพ์ใจ ตุลาพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,220
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anuballp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีทัต ณ​​ลำปาง โทรศัพท์: 0816472832​ อีเมล์: Anyawan.pt14@gmail.com​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]