• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • "โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี
    มีปัญญา มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 10:17:51 น.

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]