โรงเรียนบ้านแม่หีด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  โดยราษฎร   บ้านแม่หีดที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ขออนุญาตทางราชการเปิดโรงเรียนขึ้น  โดยครั้งแรกใช้ศาลาวัด บ้านแม่หีด เป็นที่ทำการสอนในครั้งแรก เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยมี  นายเอี่ยม    แรงทน  ทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่  ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารต่างๆ  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑–๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๙ คน มีนางพรกมล  เกษามูล   ดำรงตำแหน่งครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หีดในปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:08:45 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
  • แนะนำบุคลากร

  • นางพรกมล เกษามูล

  • นางพาริณี แก้วนำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,690
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่หีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 54260174 อีเมล์: mhschool.lp3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณริน ลครพล โทรศัพท์: 0843734599 อีเมล์: aumlakonpol074980@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]