โรงเรียนบ้านแม่หีด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.นำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้

  3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  4.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.ประสานผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:08:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรกมล เกษามูล

 • นางพาริณี แก้วนำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,695
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่หีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 54260174 อีเมล์: mhschool.lp3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณริน ลครพล โทรศัพท์: 0843734599 อีเมล์: aumlakonpol074980@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]