โรงเรียนบ้านวังโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  โรงเรียนเป็นเลิศ  ก่อเกิดคุณธรรม  ผู้นำวิชาการ  ร่วมงานชุมชน  ปฏิบัติตนอย่างพอเพียง

  ปรัชญา

  สิกขา  วิรุฬหิ  สมปตตา

  การศึกษาเล่าเรียนเป็นความเจริญงอกงาม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 18:54:03 น.

โรงเรียนบ้านวังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 0-5424-8476 อีเมล์: banwangpong@lpg3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มณทิรา โตลำมะ โทรศัพท์: 0844812126 อีเมล์: Montira_toy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]