โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • E–Service
 • eservice
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

   

  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๖ หมู่ ๑ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร

  จังหวัดลำปาง (เดิม๑๕๒หมู่ที่ ๕ ตำบลห้างฉัตรเปลี่ยนเมื่อวันที่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ใช้ศาลาวัดห้างฉัตรเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๓๘  คน    มีนายปานแก้ว พันธ์ปวน เป็นครูใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕          ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙  และมีนายชื่น วีระจรรยา ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐  ต่อมาได้ย้ายไปสอนที่ศาลาพักของเจ้าดารารัศมีพระวรราชา ในพระปิยมหาราช ซึ่งก่อสร้างในคราวที่พระนางเสด็จประพาสมณฑลพายัพซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านพักนายอำเภอห้างฉัตร) ต่อมาศาลาพักชำรุดทรุดโทรมทางราชการจึงได้ย้ายมาตั้งติดกับลำห้วยแม่เค็ด วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ นายแดง นิลจำรัส  เป็นครูใหญ่ ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านห้างฉัตร (แม่เค็ด)   

  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรได้รับเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ   โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนศูนย์ภาษาอังกฤษประจำอำเภอ และได้ผ่านการประเมินรอบสองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่๑๐สิงหาคม ๒๕๔๙  ผลการประเมินรับรองได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นที่๒(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)เมื่อวันที่ ๓สิงหาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำปางเขต ๑  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ และได้ผ่านการประเมินรอบที่สามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน๒๕๕๕ผลการประเมินรับรองได้มาตรฐาน

   

                 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 18:27:02 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]