โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • E–Service
 • eservice
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

  นายอภิชาติ   สุภากุล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายณรงค์  ชัยวงศ์ล้วน               ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางเพ็ญศรี  นันทพันธ์                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายกิติพล  ยาลังกา                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พระครูประภัทร์  วัชรพงษ์            ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายสมชาย   ชัยวุฒิ                   ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายประสวย   คำอินต๊ะ               ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช               ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายผดุง  ฉัตรแก้ว                     ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายสรรเสริญ  สู่ประเสริฐ           ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสิริวัฒน์    แสงศานติธรรม    ผู้แทนศิษย์เก่า

  นางจีรพันธ์    หอวัฒนพันธ์        ผู้แทนครู

  นางปรียา   พันธ์จำนงค์             ผู้แทนครู

  นายชัยชนะ  สมหวัง                 ผู้แทนครู กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 18:27:02 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]