โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • E–Service
 • eservice
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน

  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ปีการศึกษา 2563

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงสิราวรรณ์ จันเสนา

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กหญิงขวัญพัฒน์ ถาอินจักร

  รองประธานนักเรียน

  3

  เด็กหญิงบุษยมาศ ต๊ะวงค์

  กรรมการ

  4

  เด็กหญิงขนิษฐา ณ ลำปาง

  กรรมการ

  5

  เด็กชายธนภัทร แก้วเมือง

  กรรมการ

  6

  เด็กชายกนกพล สุวรรณ

  กรรมการ

  7

  เด็กหญิงภัณฑิรา แสงสว่าง

  กรรมการ

  8

  เด็กหญิงภัควัน โมราดุก

  กรรมการ

  9

  เด็กหญิงชนันชิดา โททอง

  กรรมการ

  10

  เด็กหญิงพิชชาภา แสนขัด

  กรรมการ

  11

  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดอุทา

  กรรมการ

  12

  เด็กหญิงปาลิดา ชาวเขลางค์

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 18:27:02 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]