โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • E–Service
 • eservice
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน  

  มุ่งการเรียน เพียรศึกษา

  พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม 

  วิสัยทัศน์โรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สานพลังประชารัฐ

  มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐาน SMT ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ

  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และสากล

  บนพื้นฐานความเป็นไทย เป็นที่ยอมรับของสังคม

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 18:27:02 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]