• Link สำคัญ
  •  

  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนวัดบ้านแขม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2482 โดยมี นายนวล  ใจคำลือ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2525การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ ได้ขยายเหมืองลิกไนต์และได้อพยพโรงเรียนมาอยู่ที่แหล่งใหม่เป็นหมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ห้องเรียน แบบ ปข.1ข ในปี พ.ศ. 2525 และอาคารเรียน 3 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันได้เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายมณฑล อินเจือจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแขม 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 14:31:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-330984 อีเมล์: wbkschool@watbankam.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โชติกา มะวงศ์ไว โทรศัพท์: 0835784330 อีเมล์: chotikamawongwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]