• Link สำคัญ
 •  

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.  เด็กหญิงสไบเงิน  อุดสาย                                      ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงอนุสรา  กองแก้ว                                      รองประธาน

  3.  เด็กชายดรันทร์ภพ  สายวงค์ใย                              กรรมการ            

  4.  เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมละมูล                                  กรรมการ       

  5.  เด็กชายรุ่งโรจน์  คุทธ์พันธ์                                    กรรมการ

  6.  เด็กหญิงเอมอร  มนัสศิลา                                       กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 14:31:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-330984 อีเมล์: wbkschool@watbankam.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โชติกา มะวงศ์ไว โทรศัพท์: 0835784330 อีเมล์: chotikamawongwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]