• Link สำคัญ
  •  

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนวัดบ้านแขม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามตามด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสียงสื่อสารให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 14:31:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-330984 อีเมล์: wbkschool@watbankam.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โชติกา มะวงศ์ไว โทรศัพท์: 0835784330 อีเมล์: chotikamawongwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]