• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบทีมบริหารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

   

  นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)


     

  นายจิรภัทร  วังที  
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)    

   

   

    นายจักรพงษ์  ไชยคำ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)

   

                                                 

                                                                                                       
                                                         

   


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-17 11:44:34 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]