• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
    [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-17 11:44:34 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]