• คณะกรรมการนักเรียน
 •                        

     นายเจนภพ ซาวเครือ

  ประธานนักเรียน

     นางสาวพันธกา แก้วมา

  รองประธานนักเรียน

     นางสาวสุณิสา ลินดวง

  กรรมการนักเรียน

     นางสาวฟางดาว สุภักดี

  กรรมการนักเรียน

     นางสาวจิราภา ปันถา

  กรรมการนักเรียน

     นายวรวุฒิ ตั้งเชิง

  กรรมการนักเรียน

     นายจัณณวัตร เกิดผล

  กรรมการนักเรียน

     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:44:50 น.

โรงเรียนเมืองมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054825186 อีเมล์: office156@mml.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อุดมศักดิ์ แสนจิตต์ โทรศัพท์: 0817841052 อีเมล์: udoms4254@mml.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]