• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

                 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   

                 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

                 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

  ปรัชญา

                 นัตถิ       ปัญญา        สมาอาภา

                 แสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:44:50 น.

โรงเรียนเมืองมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054825186 อีเมล์: office156@mml.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อุดมศักดิ์ แสนจิตต์ โทรศัพท์: 0817841052 อีเมล์: udoms4254@mml.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]