โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 • SITES KWS_Alumni

 • เรียนเสริมเพิ่มความรู้
 • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

  ติวฟรี

   

   

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

            เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  วิสัยทัศน์

            โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่มาตรฐานสากล     บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-14 14:57:44 น.

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054281382 อีเมล์: kokhawittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สายต่างใจ โทรศัพท์: 0909509869 อีเมล์: sanayedu@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]