โรงเรียนบ้านเชียงยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านเชียงยืน

   

                                              นายจรูญ   ประสมทรัพย์

                                              นายสงัด  จำปารัตน์

                                              นางปิยพร  ดวงมณีรัตน์

   

    รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     โรงเรียนบ้านเชียงยืน

                             1.  นายบุญหลาย   ไชยวงศ์                   ประธานกรรมการ

                           2. นางเรณู       ทับมะโรง                   ผู้แทนผู้ปกครอง

                           3.  นางจารุณี   ไชยวงศ์                      ผู้แทนครู

                           4. นายวล      กรรไชยา                      ผู้แทนผู้องค์กรชุมชน

                           5. นายจรูญ    จำปารัตน์                     ผู้แทนผู้องค์กรส่วนท้องถิ่น

                           6. นายพิศ   ไชยเชียว                         ผู้แทนผู้ศิษย์เก่า

                           7. พระครูพิบูลธรรมทัต                       ผู้แทนองค์กรศาสนา

                            8. นายประหยัด  ทิศเป็ง                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

                            9.นายวันชัย   จันทาคำ                      กรรมการและเลขานุการ

   

  .


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านเชียงยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054701161 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร พรมวัน โทรศัพท์: 0857104341 อีเมล์: np.pompam2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]