โรงเรียนบ้านเชียงยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญาโรงเรียนบ้านเชียงยืน

     เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม

    วิสัยทัศน์ (Vision)

              โรงเรียนบ้านเชียงยืน     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีวินัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านเชียงยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054701161 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร พรมวัน โทรศัพท์: 0857104341 อีเมล์: np.pompam2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]