• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                     

  1. นายเมืองชัย          พรมฟู         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.นายประสพโชค     คำสีใส       รองประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  3.นายชาญชัย         อยู่สุข        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  4.นายสมศักดิ์          สายอุทธา  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.นายหวล               ดวงมูล      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นายอรุณศิลป์       ดวงมูล       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.พระอธิการกมล  กันตธรรมโม   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.นายพงศ์สวัสดิ์   ศรีนวลใหญ่   กรรมการผู้แทนครู 

  9.นายธงชัย            ช่อฟ้า         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ช่อฟ้า โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์: panlopyoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]