• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านซาวหลวง

  1.เด็กหญิงนารีรัตน์            บุญเตียม             ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงรัตนาภรณ์         กันทะกาลัง         รองประธาน

  3.เด็กชายติณณภพ           ครองดี                กรรมการ

  4.เด็กชายนริศ                   กุมาร                   กรรมการ

  5.เด็กชายวรกิจ                 บูระเพชร             กรรมการ

  6.เด็กชายณัฐพล              สายอะลิน            กรรมการ

  7.เด็กหญิงวริศรา              ทาลทยา             กรรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ช่อฟ้า โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์: panlopyoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]