โรงเรียนบ้านถืมตอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                                 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                           โรงเรียนบ้านถืมตองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2454 โดยมี        

  นายกุลวงค์  ชัยศรี  เป็นครูใหญ่เปิดสอนที่ศาลาวัดมีนักเรียนในตำบลถืมตองและหมู่บ้านใกล้เคียง 

  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่    1-2    มุ่งให้อ่านออกเขียนได้  เมื่อนักเรียนเพิ่มขึ้น ชาวบ้านได้บริจาคเงินขยายการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และสร้างอาคารกำมะลอ ในปี พ.ศ.2494 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารแบบ ป.1 ก ขนาด    3 ห้องเรียนและตั้งชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลถืมตอง”    สร้างอาคารแบบ 004จำนวน      8  ห้องเรียน  1  หลังในที่ดินของโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนหลังเก่าทางทิศตะวันออก  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านจัดซื้อที่นาให้อีก 3 ไร่ 2 งาน  ขยายการศึกษาถึง    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 ไร่ 1 งาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและชาวบ้านบริจาค  สร้างอาคารเรียนแบบ  004 จำนวน 1 หลัง 3ห้องเรียนและได้รับงบ ปชลต.สร้างชั้นบน 1  ห้องรวมเป็น 4 ห้องเรียน สร้างโรงฝึกงาน  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ต่อเติมชั้นล่างอาคารแบบ 004 (หลังที่ 2) รวมเป็น 8 ห้องเรียน สร้างส้วม 3 ที่นั่ง สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึกรวม 2   ห้องเรียน  ชาวบ้านสมทบสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าพร้อมประตูเหล็ก  และสร้างรั้วด้านทิศใต้   สร้างส้วม  3     ที่นั่ง สร้างอาคารอเนกประสงค์ ชาวบ้านบริจาคสร้างรั้วด้านทิศเหนือขุดบ่อน้ำต่อท่อประปาและติดตั้งไฟฟ้า  พ.ศ. 2534 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่    3   พ.ศ. 2544

    ในปี  พ.ศ. 2549 ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านถืมตองและผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินซื้อที่ดิน จำนวน  2  ไร่  20.3  ตารางวารวมโรงเรียนมีพื้นที่ 6   ไร่   2  งาน  0.3 ตาราง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านถืมตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0899543077 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ โทรศัพท์: 0871720766 อีเมล์: kru_king2010@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]