โรงเรียนบ้านถืมตอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                            นายวินิต   เสถียรกาล    ประธานคณะกรรมการ

     

  นางองุ่น  มาโน         คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรผู้ปกครอง

                  

                             นายจรัญ   สุกสา     คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรครู

                              

                             นางบุญเทียม   จุมปา      คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรชุมชน

                         

      นายภาณุพันธ์   ศรีนวล        คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

                        

            นายประจักษ์  มหาวงศนันท์          คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า

                    

                            พระฐิติภัทร์  วจิรธัมโม      คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรศาสนา

                        

                            นายวินัย   สุขไตรภพ      คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

                         

                            นายเจน   ดีสีใส    คณะกรรมการและเลขานุการ

                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านถืมตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0899543077 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ โทรศัพท์: 0871720766 อีเมล์: kru_king2010@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]