โรงเรียนบ้านกาใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.ด.ช. กฤธนันท์  ศรีบาล  ประธานนักเรียน

  2.ด.ญ. สุภารัตน์  ไกลถิ่น  รองประธานนักเรียน

  3.ด.ญ. อมรรัตน์  แสนสานร    ปฎิคม

  4.ด.ญ. วรรณิดา  สุธรรมเลา     ปฎิคม

  5.ด.ช. ประสิทธิ  บุตรดี     ปฎิคม

  6.ด.ช.วรัญญู  วิภารา        เหรัญญิก

  7.ด.ช. กิตติพงษ์  ตันนา    เหรัญญิก  

  8.ด.ช. พงษ์ภัค  งานคำ  กรรมการ

  9.ด.ญ. คิรากร  บุตรแก้ว  กรรมการ

  10.ดญ. ปวีธิดา  พงษ์ด้วง  กรรมการ

  11.ด.ช. กิตติพงษ์  ตันนา  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านกาใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0931394350 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โยธิน ดินสอแก้ว โทรศัพท์: 0826720937 อีเมล์: yotindsk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]