โรงเรียนบ้านกาใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ    1.  ปรับปรุงพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

                    2.   ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเอง

                    3.   จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา  ให้กับประชากรในวัยเรียนทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ

                    4.    ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านกาใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0931394350 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โยธิน ดินสอแก้ว โทรศัพท์: 0826720937 อีเมล์: yotindsk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]