• ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย
  • ภาษาจีนที่ศรีเวียงสา
  • คำสั่งและบันทึกข้อความ
  • รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
  • เผยแพร่ผลงาน
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 10:26:23 น.

โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054690905 อีเมล์: sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลยา ดีสีใส โทรศัพท์: 0895597241 อีเมล์: wunlayadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]