โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงสุธีกานต์  ธรรมโน                      ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายศุภกร  ขันทะยศ                          รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงอาทิตยา  นพวงค์                      ประชาสัมพันธ์

  4.เด็กชายนภทีป์ สันทะ                              ประชาสัมพันธ์

  5.เด็กหญิงหทัยรัตน์  เทพทำ                     เหรัญญิก

  6.เด็กหญิงนริศรา คำสีทิพย์                       เหรัญญิก

  6.เด็กชายพงศภัค  มหาวงศนันท์               ปฏิคม

  7.เด็กชายวงค์วรัญญู  ใจสาร                     ปฏิคม

  8.เด็กชายศพากร  ฉิมพลีสวรรค์                   สวัสดิการ

  9.เด็กหญิงสโรชา  อนุมา                           เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718604 อีเมล์: thairath45nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0819501896 อีเมล์: panat.milkjung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]