โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านตาลชุม ตั้งอยู่ในวัดตาลชุม อาศัยศาสาวัด ตั้งแต่ พ.ศ.2446  นายศรีวรรณ  สุเรนทร์ เป็นครูใหญ่  หม่อมหลวงมุข  นพวงศ์ ณ อยุธยา  เป็นนายอำเภอ  นายอินเขียน   สำราญใจ  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  ขุนอภิบาลตาลชุมเป็นกำนัลตำบลตาลชุม

            พ.ศ.2465   ได้ย้ายจากวัดมาสร้างใหม่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนบ้านตาลชุม(ตาลชุมศึกษาลัย) สร้างเป็นโรงเรียนถาวรโดยไม่ได้รับงบประมาณแต่อย่างใด  นักเรียนที่เข้าเรียนมาจากหมู่ที่ 1,2.3.4

            พ.ศ. 2489 นายทวี  วงศ์ติยศ   เป็นครูใหญ่  นายอินเขียน  สำราญใจ  เป็นศึกษาธิการอำเภอ    นายบุษรส   จันต๊ะโมกข์  เป็นกำนันตำบลตาลชุม   นายอดุลย์    สุนทร  เป็นนายอำเภอเวียงสา  เห็นว่าอาคารทรุดมาก   จึงลงมติสร้างใหม่โดยได้รับงบประมาณ  1,000  บาท  แบบ ป.1

         ในปี พ.ศ. 2500 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

         พ.ศ. 2502 นายถนอม   คงทน  เป็นครูใหญ่   นายอินเขียน  พุฒตรง  เป็นผู้ใหญ่บ้านตาลชุม   พระครูกาวิชัย   อมโร    ผู้อุปการะ  ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสะสมอุปกรณ์การสร้างเป็นเงินประมาณ  64,000  บาท

          พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณจากทางราชการอีก  60,000  บาท  และได้เงินสมทบทุนอีก  88,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  212,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  2  เมษายน  2510

  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียน  แบบ ป  1 ก  ตึก  3  เมื่อวันที่   17  พฤษภาคม  2517  ได้ขยายชั้นเรียน  ป. 5   ถึงชั้น ป. 7

          พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  แบบ ป  1  ก  ตึก 3  ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   183,000  บาท

         วันที่ 1  เมษายน  2521  นายประเสริฐ  พรมเทพ  มาเป็นครูใหญ๋  และในปีนี้ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  100,000  บาท  สร้างโรงอาหาร  1  หลัง

         พ.ศ. 2522  ถึง พ.ศ. 2532  ได้สร้างรั้วคอนกรีตเป็นเงินทั้งสิ้น  145,000  บาท  จากการสมทบของคณะราษฎรในหมู่บ้าน  ศิษย์เก่า  และผู็แทนราษฎร  โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด

          วันที่ 1 พฤษจิกายน  2532  นายจรัญ    มิยะ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และในปีการศึกษา  2533  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน  ให้ขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  1 ห้อง  คือชั้นอนุบาล  1  อนุบาล  2 รับเด็กอายุย่างเข้า  5-6  ปี

          พ.ศ. 2534  เปิดขยายชั้นอนุบาลเปิด  2  ห้องเรียน   คือ  อนุบาล 1 และอนุบาล  2

          พ.ศ. 2537  ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนสร้างห้องเรียนให้อีก  1  หลัง    กว้าง   6  เมตร  ยาว   8  เมตร   (อาจารย์สังวาลย์   จันต๊ะโมกข์)  อาจารย 2 ระดับ7 ได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี  พ.ศ. 2538 เป็นผู้สร้างให้)  อาคารแบบป 1  ก  ตึก  จำนวน  1  หลัง  เพื่อใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียนเป็นเงิน  150,000  บาท

          พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนสร้างสนามวอลเลย์บอลให้กับนักเรียนจำนวน   1  สนาม  เป็นเงิน  60,000  บาท  และสภาตำบลตาลชุม(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม)

          พ.ศ.2539  ได้ขออนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน  เปิดขยายห้องชั้นเรียน  ม.1  (สาขาริมฝั่งน่านวิทยา)

         พ.ศ.2540 เปิดขยายชั้นเรียนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 และได้เปิดขยายชั้นอนุบาลอายุย่างเข้า  4  ปี  รวมได้จัดการเรียนการสอนเป็น  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และทางคณะครู  กรรมการโรงเรียนร่วมกับผู็ปกครองนักเรียน ราษฎรในเขตบริการ และท่านมหาสุทัศน์    กิติพุทโธ  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียน  จำนวน 1 หลัง  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  15  เมตร  จำนวน  2  ห้องเรียน  โดยส้างต่อจากอาคารสังวาลย์  จันต๊ะโมกข์ สร้างให้เพื่อใช้เป็นห้องเรียนมัธยมศึกษา  เป็นเงิน  300,000  บาท

          ปีการศึกษา 2541  ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นเอกเทศ  คณะครู  ผู้ปกครอง  กรรมการโรงเรียน   คณะศิษย์เก่าได้ร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ให้กับโรงเรียนยาว  90  เมตร  พื้นที่  270  ตารางวา  งบประมาณดำเนินการ  67,000  บาท โดยไม่ได้รับงบประมาณทางราชการ

         พ.ศ. 2543  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านตาลชุม  เป็น  "โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย"  และในปัจจุบัน  นายจำนงค์  สมมา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Thalchum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา โทรศัพท์: 0979456097 อีเมล์: Kromtana_at@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]