โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.นายสด                 สีสมบูรณ์ 

  ประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.นายขจร                ตันมาดี

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๓.นายสมคิด             พิเคราะห์

  กรรมการผู้แทนครู

  ๔.นายพงษ์ศักดิ์         ทะริ                                                     

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕.นายศราวุธ             พุฒตรง                                                

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๖.นายสมจิต            สีสมบูรณ์  

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๗.นายทักษิณ          แปงจำ                                                 

  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  ๘.ร้อยตำรวจตรีวีระพล      ยุทธแสน                                      

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๙.นายจำนงค์           สมมา                                                  

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Thalchum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา โทรศัพท์: 0979456097 อีเมล์: Kromtana_at@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]