โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                   คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงธิดารัตน์              หนองคาย                                                                  ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงนภาพร            อุทธนา                                                                รองประธานนักเรียน

  3.เด็กชายศาสตร์ตรา         หน่อแก้ว                                                             กรรมการ

  4.เด็กหญิงภัทราวดี           อิทธิยศ                                                               กรรมการ

  5.เด็กหญิงณัฐวรา             วัดแดง                                                                กรรมการ

  6.เด็กชายปฎิภาณ           ข่ายคำ                                                                   กรรมการ

  7.เด็กชายภูรินทร์           วงศ์ยศ                                                    กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Thalchum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา โทรศัพท์: 0979456097 อีเมล์: Kromtana_at@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]