โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                                                                 วิสัยทัศน์

    โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย มุ่งพัฒนาด้านความรู้และทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล

    มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุขภาพกายใจแข็งแรง มุ่งก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการนำเทคโนโลยี

    และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการจัดการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Thalchum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา โทรศัพท์: 0979456097 อีเมล์: Kromtana_at@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]