โรงเรียนบ้านปางสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์            

            ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านปางสา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

  มีคุณธรรม จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   และดำเนินชีวิต

  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

         สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892641487 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน กอบกอง โทรศัพท์: 0892641487 อีเมล์: lumduan kobkong@gnail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]