โรงเรียนบ้านนากอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนากอก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

   

            1.   นายเรือง  ปันจันตา           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.   นายเก่ย  แก้ววงษา            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

            3.   นางลำดวน  แสนคำ           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

            4.   นายเรวัตร  ขันทะ             กรรมการผู้แทนครู

            5.   นายเย็น  สิริฝุ่น                กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

            6.   นายสมบูรณ์  มาระสาร       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            7.   นางอำไพ  มะศักดิ์             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

            8.   นายสมพร  กันตา              กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

            9.   นายศรีเนียร  พันธุ์คำวัง       กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านนากอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: nakok_763243@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจงจิตร วงค์พุทธคำ โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: jongchit2504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]